Şirket Profili

Kısaca Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ (“Zorlu Yenilenebilir” ya da “Şirket”)
Şirket, 27 Ağustos 2020 tarihinde, hisselerinin tamamına sahip olan Zorlu Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin (“Zorlu Enerji”) bağlı ortaklığı olarak kurulmuştur. 27 Ağustos 2020 tarihinde, Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ, Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ ve Rotor Elektrik Üretim AŞ’nin tüm hisseleri Şirket’e devredilmiş ve o tarihten itibaren Şirket’in bağlı ortaklıkları olmuştur. 29 Eylül 2023 tarihinde ise, yenilenebilir enerji faaliyeti konusunda daha etkin ve odaklanmış bir yapı kurulması ve Zorlu Enerji’nin %100 bağlı ortaklığı Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ‘nin paylarının halka arzının değerlendirilmesi amacıyla, Nemrut Jeotermal ile Zorlu Elektrik Toptan’ın tüm payları ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak, Zorlu Enerji tarafından Zorlu Yenilenebilir Enerji AŞ’ye nominal hisse değerleri üzerinden devredilmiştir.


Zorlu Yenilenebilir AŞ’nin bağlı ortaklıklarına ait faaliyet konuları aşağıda sunulmuştur:

Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ

Zorlu Doğal, enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, ilgili fizibiliteyi hazırlayarak hidroelektrik santralleri (“HES”), jeotermal enerji santralleri (“JES”) de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydı ile her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri kurmak ve bu tesislerde üretilen her türlü enerjiyi satmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur.

5 Mart 2008 tarihinde Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ’nin (“ADÜAŞ“) özelleştirilmesi ihalesinin 510 milyon ABD Doları bedelle kazanılması ile birlikte, Zorlu Doğal, ADÜAŞ ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (“ÖİB”) arasında 1 Eylül 2008 tarihinde “İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi” imzalanmış ve Zorlu Doğal, ADÜAŞ bünyesindeki varlıkları devralarak aynı tarihten itibaren 30 yıllığına işletmeye başlamıştır.

Zorlu Doğal’ın tamamlanan santrallerinin detayı aşağıdaki gibidir:

Lokasyon Enerji santralinin türü Aktif olma durumu Lisansın
alındığı tarih
Lisansın
ömrü
Kurulu güç
(MW)
YEKDEM bitiş
tarihi
Denizli (Kızıldere 1) Jeotermal Aktif 1 Eylül 2008 30 Yıl 15,0 MW -
Denizli (Kızıldere 2) (*) Jeotermal Aktif 2 Mayıs 2013 25 Yıl 80,0 MW 2023
Denizli (Kızıldere 3) (**) Jeotermal Aktif 27 Nisan 2016 22 Yıl 165,0 MW 2027
Tokat (Ataköy) Hidroelektrik Aktif 1 Eylül 2008 30 Yıl 5,5 MW -
Eskişehir (Beyköy) Hidroelektrik Aktif 1 Eylül 2008 30 Yıl 16,8 MW -
Kars (Çıldır) Hidroelektrik Aktif 1 Eylül 2008 30 Yıl 15,4 MW -
Rize (İkizdere) Hidroelektrik Aktif 1 Eylül 2008 30 Yıl 24,9 MW -
Erzurum (Kuzgun) Hidroelektrik Aktif 1 Eylül 2008 30 Yıl 20,9 MW -
Tunceli (Mercan) Hidroelektrik Aktif 1 Eylül 2008 30 Yıl 20,4 MW -
Erzincan (Tercan) Hidroelektrik Aktif 1 Eylül 2008 30 Yıl 15,0 MW -
Toplam 378,9 MW
(*) Kızıldere 2 JES 2014 yılından beri Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması’ndan (“YEKDEM”) yararlanmakta olup santral, ürettiği tüm elektriği jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen 10,5 ABD Doları cent/kWh fiyattan satmaktadır. YEKDEM, yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi için sabit tarife garantisi veren bir yasadır. Kızıldere 2 JES’in 2023 yılında da YEKDEM’den yararlanmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“EPDK”) yaptığı başvuru kabul edilmiş olup, santral 2023 yılında da ürettiği tüm elektriği jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen 10,5 ABD Doları cent/kWh’ten satmıştır.
(**) Zorlu Doğal, Denizli ve Aydın il sınırlarında yer alan Karataş mevkiinde bulunan Kızıldere 3 JES için EPDK’dan 2038 yıl sonuna kadar geçerli olacak üretim lisansı almıştır. Kızıldere 3 JES, toplamda 165 MW kurulu güce sahip olan iki üniteden oluşmakta olup, ilk ünite 19 Ağustos 2017’de, ikinci ünite ise 15 Mart 2018’de tamamen devreye alınmıştır. Kızıldere 3 JES, YEKDEM’den yararlanmakta olup santral, ürettiği tüm elektriği jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen 10,5 ABD Doları cent/kWh’ten satmaktadır. Kızıldere 3 JES’in 2023 yılında da YEKDEM’den yararlanmak üzere EPDK’ya yaptığı başvuru kabul edilmiş olup, santral 2023 yılında ürettiği tüm elektriği YEKDEM kapsamında toplam 10,5 ABD Doları cent/kWh’ten satmıştır.

3 Mart 2022 ve 1 Temmuz 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Doğal’ın Denizli ili, Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 15 MWm/15 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 1 JES entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES+Yardımcı Kaynak güneş enerjisi santralleri “GES”) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının 15,99 MWm/15,00 MWe olarak tadil edilmesi için EPDK’ya yapılan başvuru kabul edilmiştir.

6 Temmuz 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Doğal’ın Denizli ilinde kurmayı planladığı Tekkehamam JES’in önlisansının süresinin 36 ay uzatılması için EPDK’ya yaptığı başvuru onaylanmış olup, EPDK’nın 3 Kasım 2022 tarihindeki onayına istinaden önlisans süresi
9 Ocak 2020 tarihinden başlamak üzere 57 ay olarak belirlenmiştir.

30 Eylül 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Doğal’ın Denizli ili Sarayköy ilçesinde işletmekte olduğu 80 MWm/80 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 2 JES’in mevcut üretim lisansı jeotermal enerji santraline entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 91,995 MWm/80,00 MWe gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES+Yardımcı Kaynak GES) olarak tadil edilmiştir.

23 Mart 2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Doğal’ın Aydın ili, Buharkent ilçesinde işletmekte olduğu 165 MWm/165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 3 JES’e entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere 24,75 MWp gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES+Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla EPDK’ya yapmış olduğu başvuru sonucunda santralin mevcut elektrik üretim lisansı 189,75 MWm/165 MWe olarak tadil edilmiştir.

24 Nisan 2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Doğal’ın Aydın ili, Buharkent ilçesinde işletmekte olduğu 189,75 MWm/165 MWe kurulu güce sahip Kızıldere 3 JES’e entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES+Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla santralin mevcut elektrik üretim lisansının
222,35 MWm/165 MWe olarak tadil edilmesi için EPDK’ya gerekli başvuru yapılmıştır.

15 Şubat 2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Enerji’nin %100 dolaylı bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi AŞ tarafından Denizli ve Aydın illerinde kurulması planlanan Kızıldere 4 Jeotermal Enerji Santrali Projesi için yapılan etütler sonucunda proje sahasında yeterli kaynak bulunmadığı tespit edilmiş ve bu nedenle yapılan önlisans iptal başvurusu EPDK tarafından kabul edilerek önlisans sonlandırılmıştır.

Zorlu Jeotermal Enerji Elektrik Üretimi AŞ

Zorlu Jeotermal, enerji, buhar ve ısı ihtiyacını karşılamak üzere proje geliştirmek, jeotermal santraller başta olmak üzere her türlü yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretim tesisleri için fizibilite çalışmaları yaparak bu tesisleri kurmak ve üretilen enerjiyi satmak amacıyla 2008 yılında kurulmuştur.

Zorlu Jeotermal, 28 Temmuz 2011 tarihinde Zorlu Petrogas Petrol, Gaz ve Petrokimya Ürünleri İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sahibi olduğu Alaşehir 1 jeotermal ruhsatını devralmıştır.

Zorlu Jeotermal’in faaliyette olan santrallerinin detayı aşağıdaki gibidir;

Lokasyon Enerji santralinin türü Aktif olma durumu Lisansın alındığı tarih Lisansın ömrü Kurulu güç (MW) YEKDEM bitiş tarihi
Alaşehir (*) Jeotermal Aktif 28 Temmuz 2011 29 Yıl 45 MW 2025
(*) Aralık 2015’te alınan onaya istinaden, 2016 yılında YEKDEM’e dahil olan Alaşehir 1 JES, 2016 yılından itibaren ürettiği tüm elektriği YEKDEM kapsamında 11,2 ABD Doları cent/kWh fiyatından satmaya başlamıştır. Alaşehir 1 JES’in 2023 yılında da YEKDEM’den yararlanması için EPDK’ya yapılan başvuru kabul edilmiş olup, santral 2023 yılında ürettiği tüm elektriği 10,5 ABD Doları cent/kWh fiyatından satmıştır.

Manisa Alaşehir sahasında geliştirilmesi planlanan Alaşehir 2 JES projesi için 2017 yılı Kasım ayı içinde 24,9 MW kapasite için EPDK’dan 22 yıl süreyle geçerli olacak üretim lisansı alınmıştır. 17 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla üretim lisansında yer alan kurulu güç, kaynağın ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla 24,9 MW’tan 18,6 MW’a tadil edilmiştir. Ekim 2022 itibarıyla, Alaşehir 2 JES projesinin resmi adı, EPDK’dan alınan ön lisansa göre Alkan JES olmuştur.

Manisa Alaşehir sahasında geliştirilmesi planlanan Alaşehir 3 jeotermal enerji santrali (“Alaşehir 3 JES”) projesi için ise 10 Aralık 2014 tarihinde EPDK’dan 30 MW’lık kurulu güç için önlisans alınmış olup, önlisansta yer alan kurulu gücün, yapılan kaynak aramaları ve değerlendirmeleri neticesinde
50 MW’a tadil edilmesi için EPDK’ya yapılan başvuru, Nisan 2016’da onaylanmış ve EPDK, Zorlu Jeotermal’e bu proje için 30 ay süreyle geçerli olacak önlisans verilmesine karar vermiştir. Önlisansın süresinin uzatılması için süre bitiminden önce EPDK’ya gerekli başvuru yapılmış ve önlisansın süresinin 24 Mart 2021 tarihine kadar uzatılması EPDK tarafından onaylanmıştır. EPDK’nın 2 Nisan 2020 tarih ve 9276 sayılı Kurul Kararı ile önlisans proje yükümlülüklerini tamamlama süresi 3 ay uzatılmıştır. Haziran 2021’de Zorlu Jeotermal ilave bir süre uzatımı için daha EPDK’ya başvurmuş
ve başvuru 27 Eylül 2021 tarihinde onaylanmıştır.

13 Ocak 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal’in Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alaşehir 3 jeotermal enerji santralinin önlisansında yer alan kurulu gücün, kaynağın ve rezervuarın doğru yönetilmesi amacıyla, 50MWm/50MWe’tan 10MWm/10MWe’a tadil edilmesi için EPDK’ya yapılan başvuru kabul edilerek önlisans tadil edilmiştir.

Zorlu Jeotermal, 27 Ekim 2016 tarihinde Kütahya İl Özel İdaresi tarafından düzenlenen jeotermal kaynak arama sahasına ait arama hakkının verilerek ruhsatlandırılması ihalesini kazanmış
ve 450 TL artı KDV bedel ödemiştir. Zorlu Jeotermal, ihale kapsamında Kütahya ili, Simav ilçesi, Yeniköy mevkiinde yer alan 4.950 hektar büyüklüğündeki Yeniköy jeotermal sahasında jeotermal kaynak araması yapmaya hak kazanmıştır. Arama ruhsatı 11 Kasım 2020 tarihinde işletme ruhsatına dönüştürülmüştür ve süresi 30 yıldır.

13 Ağustos 2020 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Ağrı İl Özel İdaresi tarafından jeotermal kaynak arama ruhsat sahaları için düzenlenen ihalede AR:30 no’lu jeotermal kaynak arama ruhsatı için 175 TL artı KDV ve AR:31 no’lu jeotermal kaynak arama ruhsatı için 155 TL artı KDV bedel ödemeyi kabul ve taahhüt ederek ihaleyi kazanmıştır. İlgili arama ruhsatlarının süresi 3 yıldır.

12 Nisan 2021 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal’in Aydın ili Kuyucak
ve Nazilli ilçelerinde yer alan 2019A/6 Kuyucak ve 2019A/9 Nazilli jeotermal kaynak arama ruhsatlarının sürelerinin 15 ay uzatımı için Aydın Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yapılan başvuru kabul edilmiştir.

23 Aralık 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal’in Manisa, Alaşehir’de işletmekte olduğu 45 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir 1 JES’e entegre olarak kurulan 3,588 MWp güneş enerji santrali Bakanlık resmi kabulünün yapılmasının ardından, 22 Aralık 2022 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlamıştır.

5 Ocak 2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal’in Aydın ilinde yer alan Kuyucak ve Nazilli jeotermal sahalarına ilişkin kaynak arama ruhsatlarının jeotermal kaynak işletme ruhsatına çevrilmesine ilişkin Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na yaptığı başvuru kabul edilerek, 30 yıl süre ile geçerli olmak üzere jeotermal kaynak işletme ruhsatları alınmıştır.

11 Ocak 2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal ile Lydia Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (“Lydia Yenilenebilir Enerji”) arasında 9 Ocak 2024 tarihinde imzalanan sözleşme uyarınca; Zorlu Jeotermal, Lydia Yenilenebilir Enerji’nin Ağrı İli, Diyadin İlçesi’nde bulunan jeotermal sahaya ilişkin işletme ruhsatını 850.000 ABD Doları+KDV bedel ile satın alacaktır. Bu kapsamda yasal devir onayı için Ağrı İl Özel İdaresi’ne (“İdare”) başvuru yapılacak olup, İdare’nin ret hakkı saklıdır.

11 Ocak 2024 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Zorlu Jeotermal’in Manisa İli Alaşehir ilçesinde bulunan Alkan JES Projesi’ne entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek üzere 0,21746 MWp gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak JES + Yardımcı Kaynak GES) kurmak amacıyla EPDK’ya yapmış olduğu başvuru kabul edilerek projenin elektrik üretim lisansındaki güç 18,81746 MWm/18,60 MWe olarak tadil edilmiştir.

20 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Alaşehir’de işletmekte olduğu 48,7543 MWm/45MWe kurulu güce sahip Alaşehir Jeotermal Enerji Santrali’ne entegre olarak kurulan güneş enerji santralinin 0,1663 MWp gücündeki ikinci ünitesi (Çatı GES) Bakanlık resmi kabulünün yapılmasının ardından 20 Ocak 2023 tarihi itibarıyla ticari elektrik satışına başlamıştır.

23 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Manisa ili Alaşehir ilçesinde kurmayı planladığı Alkan-2 JES projesi için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 10 MWm/10 MWe kurulu gücünde önlisans başvurusunda bulunmuştur.

12 Temmuz 2023 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Alaşehir 3 Jeotermal Enerji Santrali projesinin önlisansı süresinin dolması nedeniyle iptal edilmiş olup, 23 Ocak 2023 tarihli özel durum açıklamasına konu olan aynı sahada kurulması planlanan Alkan-2 JES projesi için yapılan önlisans başvurusuna ilişkin süreç devam etmektedir.

Rotor Elektrik Üretim AŞ

Rotor, rüzgar enerjisi santralleri kurmak amacıyla 2003 yılında kurulmuştur.

Rotor’un EPDK’dan temin ettiği rüzgar enerjisi lisansı aşağıda sunulmuştur:

Lokasyon Enerji santralinin türü Üretim (MW) Lisansın alındığı tarih Lisansın ömrü Kurulu güç (MW)
Osmaniye- Bahçe Rüzgar Enerji Santrali 135 MW 19 Aralık 2003 49 Yıl 135 MW

Gökçedağ rüzgar enerji santrali, 2016 yılından 2020 yıl sonuna kadar ürettiği tüm elektriği Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (“YEKDEM”) kapsamında, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine verilen kaynak bazında destek fiyatı olan 7,3 ABD Doları cent/kWh’ten satmıştır. Rotor için YEKDEM süresi 2020 yılı sonunda sona ermiştir. Bu nedenle Rotor, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren tarife garantisi desteği olmaksızın ticari elektrik satışına başlamıştır.

24 Mayıs 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Rotor’un Osmaniye ili, Bahçe ilçesinde işletmekte olduğu 135 MWm/135 MWe kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’nin mevcut üretim lisansında 150,6 MWm/150,6 MWe olan kurulu gücünün Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi’nin “TEİAŞ” bölge için açıklamış olduğu ek kapasite tahsisi kapsamında 181,6 MWm/181,6 MWe olarak tadil edilmesi için EPDK’ya başvuruda bulunulmuştur.

3 Ocak 2022 tarihli özel durum açıklamasına istinaden, Rotor Elektrik Üretim AŞ’nin Osmaniye ili, Bahçe ilçesinde işletmekte olduğu 135 MWm/135 MWe kurulu güce sahip Gökçedağ Rüzgar Enerji Santrali’nin mevcut üretim lisansı rüzgar enerji santraline entegre olarak güneş enerjisinden elektrik üretmek amacıyla 160,209 MWm/150,6 MWe gücünde Birleşik Yenilenebilir Elektrik Üretim Tesisi (Ana Kaynak Rüzgar+Yardımcı Kaynak GES) olarak tadil edilmiştir.

Zorlu Elektrik Toptan

Zorlu Elektrik Toptan, elektrik enerjisinin yurt içinden ve serbest bölgelerden satın alınarak, yurt içinde toptan veya doğrudan satışı ya da yurt dışı ülkelere ihraç edilmesi amacıyla 2003 yılında kurulmuştur. Zorlu Elektrik Toptan, EPDK tarafından verilen “Tedarik Lisansı” altında faaliyet göstermektedir.

Temel faaliyetleri:

- Serbest tüketici kapsamındaki kişi ve kurumlara perakende elektrik satışı,
- EPİAŞ tarafından işletilen Organize Toptan Elektrik Piyasaları’nda elektrik alım satımı,
- Elektrik ihracat ve ithalatı ve
- Şirketlerin dengesizlik yönetimi faaliyetlerinden oluşmaktadır.

Zorlu Elektrik Toptan, serbest tüketicilere gerçekleştirdiği yıllık 0,5 milyar kWh civarındaki elektrik satışı ile serbest tüketici hakkını kullanan tüketicilerin tüketim miktarında %0,4’lük paya sahiptir.

Zorlu Elektrik Toptan, söz konusu temel faaliyetleri kapsamında, talep ve fiyat tahminleri, üretim planlaması, fiyatlandırma, satış, risk ve portföy yönetimi ile uzlaştırma, dengesizlik yönetimi ve faturalandırma işlemlerini gerçekleştirmektedir. Şirket, tüketicilere ikili anlaşmalarla saatlik, dönemlik ve piyasa fiyatlarına uyarlanmış alternatif fiyatlandırma seçenekleri hazırlamaktadır. Zorlu Elektrik Toptan tüketiciler için, tüketim hacmi ve alışkanlıklarına uygun yüksek tasarruflu tarife paketleri oluşturmakta ve maliyetlerini minimize edici çözümler sunmaktadır.

Zorlu Elektrik Toptan, serbest tüketicilere elektrik satışı dışında sektörde önde gelen diğer kuruluşlarla da ticari faaliyetlerde bulunmakta, piyasadaki diğer enerji şirketleriyle ikili anlaşmalar yoluyla tezgahüstü piyasalarda (OTC) enerji alış veya satışı gerçekleştirmektedir. Ayrıca komşu olan ülkelerle ithalat ve ihracat faaliyetlerinde de bulunmaktadır.

Elektrik piyasası lisans yönetmeliği depolama mevzuatı kapsamında, 24 Ekim 2022 tarihinde, iki ayrı lokasyonda olmak üzere 500 MWe/2000 MWh müstakil elektrik depolama tesisi başvurusu yapılmıştır.
3 Kasım 2022 tarihli 11371-12 no’lu EPDK kurul kararı ile başvuru yükümlülüklerini yerine getirmek koşuluyla uygun bulunmuştur.

Nemrut Jeotermal

Nemrut Jeotermal, Bitlis ve çevresindeki jeotermal kaynakların enerji üretiminde değerlendirilmesi amacıyla Zorlu Enerji’nin %75 ve Rarik - Turkison Enerji İnşaat Maden Proje Limited Şirketi’nin %25 oranında kurucu ortaklığında kurulmuş ve 2 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili’ne 878732 sicil numara ile kayıt ve tescil edilmiştir.

Bitlis İl Özel İdaresi tarafından, Nemrut Jeotermal’e 23 Eylül 2013 tarihinde yürürlüğe girmek ve Bitlis İli, Tatvan ilçesinde geçerli olmak üzere, 30 yıl süreli 4 numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı ile 2 Şubat 2017 tarihinde yürürlüğe girmek ve Bitlis İli, Tatvan ilçesinde geçerli olmak üzere, 30 yıl süreli 9 numaralı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular İşletme Ruhsatı verilmiştir.

Zorlu Enerji’nin yenilenebilir enerji alanındaki faaliyetlerini artırmak amacıyla; Zorlu Enerji tarafından, Rarik-Turkison Enerji AŞ’nin (“Rarik-Turkison”) sermayesini temsil eden payların tamamının, 800.000 ABD Doları bedel karşılığında Rarik-Turkison ortakları RARİK Energy Development Limited (“Rarik”) ve EFLA hf. (“Efla”)’den ödeme planı dahilinde 4 taksit ile satın alınmasına dair Rarik ve Efla ile Zorlu Enerji arasında Pay Alım Anlaşması (Share Purchase Agreement) imzalanmış olup, ilk taksit ödemesi karşılığında pay devir işlemleri Ağustos 2022’de tamamlanmıştır.

ONLINE İŞLEMLER

Online İşlemler Alanına Ulaşmak İstediğiniz Şirketi Seçiniz